Inwoners Besteo

Inwoners Besteo

Inwoners Best en Omgeving

Om het laatste nieuws goed voor en door inwoners van Best en omgeving te laten plaatsvinden ben ik dit blog gestart. Suggesties altijd welkom. Voor meer evenementen kunt u terecht op www.inwonersbestenomgeving.nl/evenementen.

Wandeling Het Banisveld - Lennisheuvel

JuniPosted by Diana Tue, May 23, 2017 15:57:50

Tijd: zaterdag 3 juni van 9.30 – 12.00 uur

Vertrek: Hagelaarweg 18 in Best

Kosten: Gratis voor IVN-leden en € 2,50 voor niet-leden

Banisveld is een nog jong natuurgebied. De natuurgidsen Cor van Esch en Marleen Smulders nemen u graag mee om al wandelend samen een kijkje te nemen. Uiteraard vertellen ze u over het gebied en over de flora en fauna. Na afloop is er koffie/thee bij Erfgoed Arbeid Adelt.

Banisveld is 115 hectare groot en ligt op de grens van de gemeenten Oirschot en Boxtel. Het gebied is pas in het begin van de 20e eeuw ontgonnen en heeft lange tijd een zeer grootschalige verkaveling gekend. Er was een rundveebedrijf gevestigd en ook was er een vuilstort van de gemeente Boxtel aanwezig.

In 1996 is het gebied opgekocht door de Vereniging Natuurmonumenten die de opstallen heeft verwijderd en de voedselrijke bovenlaag heeft afgevoerd. Dankzij de nog levenskrachtige zaden in de zaadbank kwamen er al snel zeldzame planten tot ontwikkeling.

Binnen 10 jaar is het gebied veranderd van een grootschalig landbouwgebied in natuur waar 300 verschillende soorten hogere planten zijn aangetroffen.

Tot deze planten behoren bijvoorbeeld: klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, rietorchis, moeraswolfsklauw, enz. enz.

Van de vlinders worden genoemd: kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, heideblauwtje en bont dikkopje.

Reptielen als de levendbarende hagedis en amfibieën als de groene kikker, heikikker, poelkikker, kleine watersalamander en vinpootsalamander worden er aangetroffen. Het graven van poelen heeft de komst van deze dieren mogelijk gemaakt.

De voormalige vuilnisbelt is afgedekt en omgevormd tot een uitkijkheuvel. Er zijn wandelroutes in het gebied uitgezet.

Het gebied is een verbindende schakel tussen De Mortelen en De Kampina, en daarmee een onderdeel van het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het is mogelijk gemaakt dat grazende kudden de bestaande wegen oversteken.  • Comments(0)//blog.inwonersbestenomgeving.nl/#post1325